ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek elválaszthatatlan részét képezik a varazslo.hu weboldal igénybe vételére kereskedőkkel megkötött Szolgáltatási szerződésnek.

Fogalmak

Varázsló világ: Szolgáltató által üzemeltetett varazslo.hu weboldal és a hozzá kapcsolódó tematikus kereső oldalak összessége.

Szolgáltató: Nuvu Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 9.), mint a varazslo.hu weboldalt működtető vállalkozás.

Látogató: Azon érdeklődő természetes vagy jogi személy, aki a megvásárolható termékek, szolgáltatások keresése céljából a Varázsló világ díjmentes szolgáltatásait igénybe veszi.

Regisztráció: Amikor egy látogató létrehoz egy Varázsló fiókot, megadja személyes adatait és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő feltételeket. A regisztrációhoz kötelező megadni egy érvényes e-mail címet, valamint a látogató vezeték- és keresztnevét. Bármely adat törlése esetén a regisztráció is törlődik a rendszerből.

Felhasználó: Minden olyan Látogató, aki Regisztrációt hajtott végre.

Kereskedő: Azon szerződő vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, aki már Felhasználóként szerepel a Varázsló világban és a Varázsló világ térítésköteles marketing szolgáltatásait igénybe veszi.

Termék: Azon árucikkek, ill. szolgáltatások, melyeket Kereskedő forgalmaz és tesz közzé Szolgáltató a Varázsló világ weboldalain.

Megjelenítés: A Varázsló világban tárolt termékek részletes leírásának megtekintése, amikor a Látogató megjelenít egy termék adatlapot.

Átkattintás: Látogató átirányítása Kereskedő webshopjába, amikor akár a listában, akár a Termék megjelenített leírásában a „Tovább a bolthoz” vagy a „Kosár” gombra kattint.

Keresőmotor: Olyan egyedi fejlesztésű, tanuló algoritmusok használatán alapuló, intelligens termékkereső felület, amely a Látogató igényeinek és a keresési szokásainak megfelelően jelenít meg termékeket.

Találati lista: A Látogatók számára, a Varázsló világ adatbázisából, a Keresőmotor által megjelenített Termékekből álló lista.

Varázslás: A Felhasználó keresései során Találati listák létrehozása. A Szolgáltató szándéka az, hogy ezek releváns, jól használható Találati listaként funkcionáljanak. Varázslásnak nevezzük a Látogató általi keresést, illetve a találati listák Keresőmotor általi generálását is.

Termék feed: A Kereskedő által biztosított, szabvány formázási feltételeknek megfelelő lista (jelenleg elfogadott formátumok: xml, csv), amelyben a Kereskedő átadja a Szolgáltatónak a webshopjában szereplő termékeit.

1. A szolgáltatás tárgya

Szolgáltató a Kereskedőnek online marketing lehetőségeket biztosít. Látogatókra optimalizált termékmegjelenítést, termékreklámot biztosít. Szolgáltató a Varázsló világ weboldalain tárolja és megjeleníti a Kereskedő által forgalmazott Termékek adatait (alapja a Szolgáltató számára elérhetővé tett termék feed). A Látogatók célzottan, leszűkítve kereshetnek Termékeket vásárlás (Átkattintás) céljából. A Varázsló világ platformjai a Látogatók által egyedileg és esetileg specifikált keresési feltételek alapján válogatják le a Termékeket és jelenítik meg azokat. Kereskedő azzal a kifejezett céllal veszi igénybe a szolgáltatást, hogy Termékei leválogathatók és megjeleníthetők legyenek a Látogatók részére a Szolgáltató rendszerében (Megjelenítés). Látogatók a Szolgáltató által megjelenített Termékek után érdeklődve, megtekinthetik a Termék részletes adatlapját (Megjelenítés), vagy vásárlási szándékkal a „Tovább a bolthoz” vagy „Kosár” gombra kattinthatnak (Átkattintás). A Kereskedő részére a Szolgáltató saját Varázsló oldalakat biztosít, ahol megjeleníti a Kereskedő webshopjának adatait és a webshopban megvásárolható termékeit. A Kereskedő a fentiekben meghatározott szolgáltatásokért a mindenkori díjszabásban meghatározott ellenértéket köteles megfizetni.

2. A Varázsló világ működése és használata

A Varázsló világ a Látogatók számára kifejlesztett tematikus gyűjtő és kereső szolgáltatás.

Gyűjtő szolgáltatás: A Kereskedők által biztosított termék feedek alapján a Szolgáltató létrehoz és karbantart egy olyan Termék adatbázist, amelyben a termékadatok naponta frissítésre kerülnek.

Kereső szolgáltatás: A Látogatók számára a Keresőmotor általi Találati listák előállítása.

A Látogatóknak térítésmentesen lehetősége van a kereső szolgáltatás igénybevételére, a Termékadatlapok megjelenítésére, átkattintásra és regisztrációra. A Kereskedőnek térítés ellenében lehetősége van Termékei megjelenítésére, reklámok elhelyezésére, a termékek pozícionálására, kiemelésére és látogatói statisztikák megtekintésére. A kereskedők számára Szolgáltató egy felületet biztosít Varázsló világ weboldalán, ahol kezelheti cége és webshopjai adatait.

Követelmények a termékekkel szemben, termék kizárása

Kereskedő termékadatbázisában csak és kizárólag forgalomképes, teljes értékű, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő terméket (tárgyat vagy szolgáltatást) tehet elérhetővé Szolgáltató felé. Terméktárgy esetében annak gyári új kivitelűnek, sértetlen csomagolásúnak kell lennie, érvényes jótállással, magyar nyelvű kezelési utasítással, amennyiben azok szükségesek. A szolgáltatásnak önmagában igénybe vehető, fogyasztói szolgáltatásnak kell lennie.

A Termék egységárát magyar forintban, és amennyiben azt áfa terheli, azzal együtt, bruttó (fogyasztói ár) módon kell megadni, szállítási költség nélkül. A termék – fogyasztói – árán felül nem lehet olyan további, a fogyasztót terhelő egyéb költség, ami a termék megvásárlásához, igénybevételéhez szükséges, ill. elengedhetetlen, kivéve tárgy esetében a szállítási költséget, továbbá szolgáltatás esetén az olyan tipikusan külön felmerülő költségeket, melyek általában is külön értendők (pl. vízum költség, illeték, stb.). Kereskedő felkínált adatbázisában nem szerepelhet olyan termék (tárgy ill. szolgáltatás), amely (amelynek):

 • szabad kereskedelme jogszabállyal tiltva vagy korlátozva van
 • hirdetése korhatárhoz vagy más korlátozáshoz van kötve
 • tárgy esetén csak előrefizetéssel rendelhető
 • értékcsökkentett, pl. újragyártott, használt, javított vagy hibás, stb.
 • amelynek bruttó fogyasztói ára nem forintban van megadva

Szolgáltató indoklás és Kereskedő értesítése nélkül kizárhat terméket a Varázsló világban történő megjelenítésből különösen, de nem kizárólag, ha az a fenti kizáró feltételek valamelyike alá esik. Szolgáltató a Varázsló világ jellegéből adódóan fenntartja a jogot, hogy visszautasítson, vagy csak általa megfelelőnek ítélt Termékeket jelenítsen meg. Szolgáltató a Találati listák változatossága, áttekinthetősége érdekében fenntartja a jogot, hogy Kereskedő olyan termékelemei közül, termékcsoportjaiból, melyek csak egyes résztulajdonságaikban és minimális mértékben (pl. szín, méret, íz, stb.) különböznek, de jellemzően azonos árúak, csak korlátozottan, adott esetben termékcsoportonként csak egy cikkelemet jelenítsen meg. Szolgáltató jogosult a termék megnevezését és rövid leírását – annak lényegi megváltoztatása nélkül – módosítani.

4. Szolgáltató felelőssége, kötelességei és jogai

4.1 Szolgáltató a tőle elvárható mértékben mindent megtesz a Varázsló világ folyamatos működtetése és elérhetősége érdekében, de nem vállal semmiféle felelősséget annak teljes mindenkori funkcionalitásáért és működőképességéért. Szolgáltató az Internetre jellemző működőképesség alapján nem tud és ezért nem vállal semmilyen felelősséget a Varázsló világ folyamatos ill. hibamentes működését befolyásoló ill. akadályozó külső, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső bármilyen eseményért, melynek oka pl. kommunikációs ill. technikai hiba, hibás szoftver vagy programhiba, vagy szándékosan elhelyezett vírus vagy más romboló alkalmazás, stb. Szolgáltató ezért kizárja felelősségét a fentiekből adódó bármilyen adatvesztés vagy romboló alkalmazások okozta károk megtérítésére.

4.2 Szolgáltató – előzőek miatt – különösen nem tud és nem vállal felelősséget azért, hogy a Varázsló világban az Átkattintást követően az átirányítási művelet ténylegesen eredményes-e, hogy felhasználó sikeresen belép Kereskedő webshopjába. Szolgáltató nem garantálja a vásárlás létrejöttét, és nem vállal sem minimális átkattintási számot, sem minimális árbevételt, illetve forgalmat.

4.3 Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal kezeli Kereskedő termékajánlatait a Varázsló világban. A Kereskedő által átadott adatok feletti ellenőrzési jogát Szolgáltató fenntartja, azonban azok helyességéért kizárólag Kereskedő felel. Szolgáltató különösen nem vállal garanciát arra, hogy a termékek Kereskedőnél a bemutatott feltételekkel beszerezhetők. Varázsló világban megjelenített termék Kereskedője az eltérő feltételekből eredő esetleges követelések alól Szolgáltatót teljes mértékben felmenti.

4.4 Szolgáltató törekszik arra, hogy a Kereskedő termékadatait naprakészen tartsa. A termék feedek alapján a frissítéseket megfelelő, napi gyakorisággal elvégezi. Ezen törekvések sikertelensége a Szolgáltatónak fel nem róható. A Kereskedő, a Látogató, vagy más, harmadik személy oldalán jelentkező következményekért (például tényleges kár, elmaradt haszon, költségek, stb.) a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

4.5 Szolgáltató törekszik arra, hogy a Keresőmotort legjobb tudása szerint karbantartsa. Szolgáltató fenntartja a jogot a termékek Varázsló világ rendszerébe történő egyedi integrálási feltételeinek meghatározására, azok esetleges megváltoztatására.

Szolgáltató jogosult Kereskedő termékeinek a Varázsló világban történő megjelenítését egyoldalúan felfüggeszteni, szüneteltetni Kereskedő egyidejű értesítése nélkül – nem kizárólag, de különösen – az alábbi esetekben:

 • Ha Kereskedő a Varázsló világ által nyújtott térítés köteles szolgáltatások ellenértékét felszólítás ellenére sem fizeti meg.
 • Szolgáltató tudomására jutó olyan hivatalos információ esetén, amely Látogató számára lehetetlenné teszi Kereskedő termékeinek megvásárlását.
 • Szolgáltató tudomására jutó olyan hivatalos információ esetén, amely alapján feltételezhető, hogy Kereskedő termékei ill. azok megjelenítése jogot sértenek.
 • Szolgáltató tudomására jutó, a Kereskedőt ill. termékeit érintő megalapozott súlyos vásárlói panaszok esetén.
 • Szolgáltatónak átadott termékadatbázis hibája, károsodása esetén.

4.7 Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül Kereskedő Termékeinek megjelenítését felfüggeszteni, adatbázisából törölni minden olyan esetben, amikor annak közzétételével kapcsolatban valamely jogszabály vagy irányadó etikai szabály megsértésének gyanúja merülhet fel, illetve amennyiben azt tisztességtelennek tartja, vagy egyébként felmerül annak gyanúja, hogy az megtévesztő információt tartalmaz, illetve a jó erkölcsbe ütközhet. Szolgáltató jogosult eltávolítani azokat a termék adatokat, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.

4.8 Amennyiben forgalomba nem hozható termék jelenik meg a Találati listában, Szolgáltató – bizonyos esetekben – felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján. Szolgáltató ezért haladéktalanul cselekszik bármely forgalomba nem hozható termék esetén. Szolgáltató ugyanezen lépéseket teszi meg az olyan termékek hirdetése esetén is, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

4.9 Szolgáltató fenntartja a jogot valamennyi, akár egymással konkuráló Kereskedők felvételére és azok eltávolítására a mindenkori szerződéses viszonyok keretei között.

5. Kereskedő felelőssége, kötelességei és jogai

5.1 Kereskedő a Varázsló világ szolgáltatásait csak és kizárólag olyan Termék vonatkozásában veheti igénybe, csak olyan Terméket adhat meg termék feedben, amely teljesíti a 3. pontban írt követelményeket, és nem esik az ott említett kizáró okok valamelyike alá, és amelyet a saját nevében, a saját kockázatára árusít, ill. fog értékesíteni Fogyasztó felé.

5.2 A Varázsló világban megjelenő termékek forgalomképességéért és a kapcsolódó fogyasztóvédelmi, verseny- vagy szerzői jogi szabályok betartásáért kizárólag Kereskedő felel. Szolgáltató nem ellenőrzi a termékek ilyen jellegű jogszerűségét, és nem vonható felelősségre azok jogszerűtlensége esetén. Kereskedő a Varázsló világban történő termékmegjelenéshez Szolgáltatónak átadott bármely adat, védjegy, fénykép ill. más információ átadásával egyben felruházza Szolgáltatót az azokhoz kapcsolódó (pl. tárolási, használati, reprodukálási, stb.) jogok gyakorlására, hogy a szolgáltatást teljesíteni tudja. Kereskedő felelőssége és kockázata ezen felruházás jogszerűsége. Kereskedő a szerződés megkötésével kifejezetten mentesíti Szolgáltatót az ilyen jellegű (fogyasztóvédelmi, verseny- vagy szerzői jogi) problémák esetlegesen előforduló, jogszerűtlenségből fakadó bármilyen joghátrány alól.

5.3 Kereskedő kizárólagos felelősséggel tartozik a Szolgáltató részére átadott termék ajánlatok ára, neve, leírása, képek vagy egyéb információk helyességéért, teljességéért, a valóságnak való megfelelőségéért, hitelességéért, időszerűségéért és jogszerűségéért, és egyebekben magatartásának a jogszabályoknak és jelen szerződésnek való megfelelőségéért.

5.4 Kereskedő tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű adateltérésből adódó reklamációt Szolgáltató elutasítja, és ezt – adott esetben – a Varázsló világon közzé is teszi a Látogatóknak.

5.5 Kereskedő az általa forgalmazott termékek adatait köteles termék feedben a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani úgy, hogy ahhoz Szolgáltató internet útján, díjmentesen hozzáférjen. A hozzáférés módját (linkjét) a Szolgáltatási szerződésben ajánlott rögzíteni. A termék feed elérési útvonala később is megküldhető írásban, de amennyiben 30 napon belül nem érkezik meg a rendszer követelményeinek megfelelő elérési útvonal (url), úgy a szerződés automatikusan megszűnik. Ha a termék feed elérési útja megváltozna, arról Kereskedő min. 3 munkanappal korábban írásban tájékoztatja Szolgáltatót az új elérési út megadásával.

5.6 Kereskedő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató jogosult egyoldalúan felfüggeszteni Kereskedő termékeinek megjelenítését a jelen szerződésben rögzített esetekben.

5.7 Kereskedő köteles 72 órán (ill. a bekövetkezés napját követő 3 munkanapon) belül Szolgáltatót – lehetőleg írásban, akár e-mail útján – értesíteni, ha vele ill. tevékenységével kapcsolatban olyan esemény következik be, amely kihatással van a Varázsló világban történő megjelenítésre, így különösen, amennyiben:

 • tevékenységét felfüggesztették vagy felfüggesztette, ill. befejezte
 • ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indult
 • termékeinek értékesítése bármilyen okból ellehetetlenült

5.8 Kereskedő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a neki bármilyen okból felróható Szolgáltatónak okozott kárt köteles Szolgáltatónak megtéríteni, ideértve az ügyvédi és perköltséget is. Szolgáltató ilyen irányú kárigénye esetén Kereskedő már befizetésre került, de fel nem használt egyenlege azonnali beszámításra (felhasználásra) kerül.

6. Szerzői jogi feltételek

6.1 A Varázsló világ mint internetes alkalmazás szerzői jogi műnek minősül, ezért tilos az ott megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása illetve értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

6.2 A Varázsló világból és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

6.3 Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett aldomain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

6.4 Tilos a Varázsló világ tartalmainak, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Varázsló világ vagy bármely része módosítható. A Varázsló világ oldalainak indexelése kizárólag a Szolgáltató hozzájárulásával történhet.

6.5 A varazslo.hu ajandekvarazslo.hu és a hozzátartozó összes aldomain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

7. A szolgáltatás ára

7.1 A Varázsló világ marketing szolgáltatásai igénybevételének, azaz a Varázsló világban történő aktív termékmegjelenítés feltétele, hogy Kereskedő pozitív egyenlegű, nem kamatozó díjkerettel, ún. kredittel rendelkezzen Szolgáltatónál. Kereskedő a mindenkori Díjszabás alapján kiválasztott díjcsomagot megvásárolja, melyről Szolgáltató „marketing díj” címen alapvetően elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A számla pénzügyi teljesítését (banki jóváírását) követően, és amennyiben Kereskedő a működő Termék feedet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta – legkésőbb 5 munkanapon belül – Szolgáltató Kereskedő termékeit aktiválja, a termékmegjelenést biztosítja, és a megvásárolt díjcsomag szerinti összes kreditet jóváírja.

7.2 A kreditegyenleget csökkentő tételek:

 • 7.2.1 Átkattintás.
 • 7.2.2 A Termék részletes leírásának megtekintése.
  A Termék találati listán történő megjelenítéséért és ha a Látogató külső linkről érkezik Termékoldalra, nem jár kreditlevonással.
 • 7.2.3 Elérhetőségi (rendszerhasználati) szolgáltatás: A Látogatók részére célzott termékreklám érdekében Varázsló világ adatbázisában tartott termékek után (elérhetőségi szolgáltatás) Kereskedő fel nem használt kreditjei a legutolsó kreditvásárlás napjától számított minimum 365 naptári nap múlva – de minden év január végén – lejárnak, törlésre kerülnek. A korábbi kreditek felhasználhatósági ideje (365 nap) minden új kreditvásárlással újra indul.
 • 7.2.4 Termékpozícionálás díja: Kereskedő egyedi igénye alapján Szolgáltató lehetőséget biztosít Kereskedő termékeinek egyedi keresési paraméterezésére, melynek díjazása külön megállapodás szerint történik.
 • 7.2.5 Egyéb marketing tevékenység: A Kereskedő külön megállapodás szerint hirdetési felületeket vásárolhat a Varázsló világ oldalain.

A kreditcsökkentő tételek ellenértékét a mindenkori Díjszabás tartalmazza.

7.3 Díjfizetési lehetőségek

A kreditek ellenértékét a szerződött Kereskedők banki átutalással, bankkártyás fizetéssel, illetve a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatás segítségével egyenlíthetik ki. A bankkártyával és a Barion szolgáltatással történő fizetés esetén a bizalmas adatok biztonságos kezelését a fizetési rendszert üzemeltető Barion Payment Zrt. garantálja. A bizalmas adatok a Barion rendszerén és weboldalán kerülnek elküldésre titkosított csatornán keresztül. Bővebb információ elérhető az alábbi linken: https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/

7.4 Saját Varázsló világ oldal céges adatokkal, saját termékkörrel:

A Varázsló világ Kereső motorját Kereskedő igénybe veheti saját termékkörére korlátozva. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele: Kereskedő elhelyez a saját weboldalán egy a Szolgáltató által meghatározott bannert (backlink), mellyel a webshopját közvetlenül felkereső Látogatókat a Varázsló világban létrehozott saját webshop oldalára irányíthatja át.

Megjegyzés: Béta tesztelés ideje alatt ez a szolgáltatás díjmentesen használható.

8. Díjvisszatérítés feltételei

Kereskedő abban az esetben tarthat igényt díjvisszafizetésre, ha a szolgáltatás Szolgáltatónak felróható, súlyos szerződésszegés miatt szűnik meg. Díjvisszatérítés esetén elszámolásnak van helye. A kreditek felhasználásakor, időrendben először mindig a vásárolt kreditek kerülnek elszámolásra, és az ajándék kreditek pénzre nem válthatók. Ha a szerződés aláírástól számított 30 napon belül nem tud a rendszer számára feldolgozható Termék feed elérést biztosítani, akkor a szerződés automatikusan megszűnik, és amennyiben a díjat Kereskedő megfizette, a Szolgáltató visszatéríti.

9. Adatvédelem és üzleti titok

Felek tudomásul veszik, hogy a mindenkori adatvédelmi szabályokat kötelesek betartani. A tudomásukra jutott információkat kötelesek üzleti titokként kezelni és megőrizni a szerződés lejártát követő 24 hónapig. Ebben a határidőben harmadik félnek tudomására hozott üzleti titok esetéből adódó kárért a Felek kölcsönösen felelősséggel tartoznak.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben rendelt a weboldalunkról, úgy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őriznünk a számlán szereplő személyes adatait.

10. A szerződés megkötése, hatálya, módosítása, felmondása, megszűnése

A Szolgáltatási szerződés megkötését Kereskedő indítványozhatja Szolgáltató Varázsló világ weboldalán. Kereskedő céges fiók igénylésével – kifogás nélkül, akaratával megegyezően – elfogadja a jelen Általános Szolgáltatási Feltételeket. Kereskedő felelőssége és kötelessége, hogy a céges fiókjában megadott adatok teljeskörűen és a valóságnak megfelelően legyenek kitöltve. Ezen adatokban a szerződés hatálya alatt beálló bármilyen változás esetén Kereskedő köteles Szolgáltatót késedelem nélkül, haladéktalanul írásban tájékoztatni, és céges fiókjában az adatokat a valóságnak megfelelően módosítani.

Szolgáltató nem köteles Kereskedő szerződéskötésre vonatkozó indítványát elfogadni, Varázsló világ jellegéből adódóan Szolgáltató szabadon dönt a Szerződés megkötéséről Kereskedő termékei alapján. Kereskedő indítványának (céges fiók igénylésének) beérkezését követő 10 munkanapon belül Szolgáltató megkeresi Kereskedőt a szerződés megkötése és aláírása céljából. A szerződés hatálya – eltérő megállapodás hiányában – határozatlan időtartamú. A szerződés – indoklás nélkül – felmondható a másik Félnek írásban tett felmondással a tárgyhó utolsó napjára, 14 naptári napos határidővel. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. Súlyos esetnek minősülnek kifejezetten, de nem kizárólagosan:

 • Az elérhetőségi szolgáltatás 72 órán túli, indokolatlan szünetelése
 • Szolgáltatónak okozott kár
 • Kereskedő ellen fizetésképtelenség miatt indított eljárás
 • Kereskedő által átadott adatok és saját webshopjában lévő adatok közötti eltérés legalább három egymást követően feltárt esetben
 • Két egymást követő esetben előforduló súlyos reklamáció, vevő megtévesztése
 • Kereskedő tartós elérhetetlensége esetén (ilyen lehet nem kizárólagosan a kétszer eredménytelenül – nem – kézbesített tértivevényes küldemény).

A Szolgáltatási szerződés csak írásban (levél, e-mail) módosítható ill. mondható fel. A szerződés automatikusan megszűnik, ha a megkötéstől számított 30 napon belül Kereskedő nem tud a rendszer számára feldolgozható Termék feedet előállítani.

Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szolgáltatási Feltéteket (ide értve a Díjszabást is) egyoldalúan módosítani Kereskedő előzetes írásbeli értesítése mellett. Szolgáltató az ilyen egyoldalú módosítást minimum 21 naptári nappal korábban, a tárgyhót követő hó 1. napján történő hatályba lépéssel teheti meg. Kereskedő kifogása esetén – az indoklás nélküli felmondás szabályai szerint – jogosult a Szerződést felmondani. Amennyiben Kereskedő nem él ezen jogával, azzal kifogás nélkül elfogadja a módosított feltételeket.

11. Egyéb rendelkezések

Szerződő Felek a vitás kérdéseket először békés úton igyekeznek rendezni. Ha békés úton nem sikerül a vitát rendezni, úgy Felek a Pesti Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

Az utoló módosítás dátuma: 2019.09.06.